Onze missie is mensen te helpen geluk te vinden. Het is ons doel om bewustzijn te creëren door het gebruik van het 4D-model en een universele, eenvoudige taal. Het realiseren van doelen, succes en zelfactualisatie zijn de hoogste satisfiers. Het zorgt ervoor dat mensen zich goed voelen.

Jim Lippens over 2D, 3D en 4D Lean

We willen 0D- en 1D-bedrijven overtuigen dat verhuizen naar 2-3-4D een veel socialere, duurzame en winstgevende manier van zakendoen is. Want hoe gelukkiger, hoe meer gepassioneerde en verbonden mensen zijn, hoe productiever ze zijn. Daarom is het essentieel om permanent doelen te hebben en te bereiken in de juiste werkomgeving.

Om de verschillende aspecten en hun samenhang toe te lichten hebben we topsprekers. Waaronder: Toyota, Semco Style Institute, Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) en niemand minder dan bestsellerauteur en ‘ambassadeur van geluk en levenskwaliteit’ Leo Bormans (bekend van de boeken ‘Geluk’, ‘Hoop’ en ‘Liefde’.)

Daarna zijn er een zestal interactieve sessies. Bekijk hier het hele programma.